Looking up

Right up there I saw a musician, he playing trumpet so nicely. Beautiful Christmas carols came from the tower. All the people on the streets listened and they were frozen.

Yeah thats reminds me of my youth. We also played a lot instruments, especially at Christmas time. Unfortunately. I didn’t have the big lens on camera installed, but I could catch this great atmosphere and it burned my head

Att ha ett fridfullt ögonblick

Det är advent, världen är i tystnad
Det finns inget utrymme för sorg
Och alla känner sig i hjärtat
Glädje och värme

Ljust upplysta är fönstren
Hus och gård är snöade
Och alla känner sig i hjärtat
Lugn och omtänksamhet

Ein friedlicher Moment

Es ist Advent, die Welt steht Stille
Menschen sind freundlich, oh könnte es nicht immer so sein

Alle Fenster sind hell erleuchtet, oh schöne Weihnachtszeit.
Aus den Küchen duftet es nach Keksen und Kuchen
Oh du schöne Vorweihnachtszeit