Virkade fodral och socka till mobiltelefon

Du börjar med en luftmaskakedjan (lm) som passar runt din telefon.

Se till att din virkning inte är vriden. Följ nu ett lyftluftnät och virka fm sedan helt trånga sömmar tills slutet av rundan.

Avslutar ditt virkade projekt genom att virka med spiralluftsnät. Spiralluftsnätet är ett luftnät som virkas i slutet av en rad. Arbetet vänds och virkas sedan tillbaka i raden.

Så att spalten också stängs i botten, skjuter du helt enkelt nedre trådänden genom det nedre hörnet på andra sidan.