Mellan NÅGONSTANS och ingenstans #6

står jag på denna kust? Åh ja vad var så roligt. Vi hade en picknick på stranden. Våra fötter var nedsänkta i sanden. Vi lyssnade på vågorna, titta på varandra. Vi förstår varandra utan stora ord. Det här är ögonblick som du associerar med bilder. Känner du till sådana ögonblick?

Zwischen Nirgendwo in Irgendwo

stehe ich an dieser Küste? Ach ja was war das so lustig. Wir machten Picknick am Strand. Unsere Füße waren im Sand eingetaucht. Wir lauschten den Wellen, schauten uns einander an. Wir verstehen uns ohne große Worte. Das sind Momente die du mit Bildern verknüpfst. Kennst du solche Momente?

Ett sted mellom ingen steder

står jeg på denne kysten? Ååååå hva var det morsomt. Vi hadde piknik på stranden. Føttene våre var nedsenket i sanden. Vi hørte på bølgene, så på hverandre. Vi forstår hverandre uten store ord. Dette er øyeblikk du forbinder med bilder. Kjenner du slike øyeblikk?