Att ha en täcke i tusen färger

Denna täcke är ett av mina största och intensiva virkprojekt. Alla kvadrat är individuellt virkade, datt anslutna med svart ull. Jag måste arbeta på båda sidor, när jag vrider täcke ska det se lika vackert på baksidan.

Den ska vara färdig till hösten. Jag hoppas att jag ska avsluta det. Vad säger du till det!

Å ha en heklet teppe i tusen farger

Dette dynet er et av mine største og mest intensive treverkprosjekter. Hver firkant er heklet individuelt, som er forbundet med svart ull. Jeg må jobbe på begge sider, når jeg snur teppe, skal det se fint ut på begge sider

Den skal være klar innen høsten. Jeg håper jeg blir ferdig med det. Hva sier du!