Tillsammans mellan någonstans och ingenstans

Vi är inte ensamma på jorden. Därför bör vi inte ta bort våra djurs livsmiljö. Jag älskar att titta på våra sälar . Mellan någonstans och ingenstans


Von Liz

Painter, Wheelchair Photographer and Artblogger. I am a totally creative person. A day without creativity is a day without a smile ;) My other Blogs Gaming Blog Health Blog