Ännu mer värme

Den bästa dagen är här, det är fredag. Hör du helgen skrapa på dörren? I helgen borde det vara 37 °. Ingen trädgårdsarbete  i värmen att skadar cirkulationen.

Så ska jag i trädgårdsstolen under markisen och läser en bok och tittar på naturen.

Von Liz

Painter, Wheelchair Photographer and Artblogger. I am a totally creative person. A day without creativity is a day without a smile ;) My other Blogs Gaming Blog Health Blog