Osynliga spöket

Nej, det här är inte en nytt boktitel.  Detta är den nya färdplanen för vårt nya liv med Covid19.

 En vän frågade mig i dag.  Är du irriterad när börjar att snakka med dej  om coronaviruset.  Jag sa varför?  Viruset har blivit vår osynliga följeslagare.  Han är en spöket, som alltid är närvarande.  Han är vår nya vardag.  Människor  tror att de kan gå tillbaka till det normala vardagen?!

Men detta är fel tänkande, ingenting kommer att vara normalt längre.  Vi gjorde en reset, vi börjar från noll.

 Hon frågade mig, är du på semester?   Nej,  jag har inte semesterplaner.  Jag vill inte heller gå på fest, att inte vara på humör.

Jag känner att jag är på krigsfältet, jag ser offren.  Min vardag i medicinskt område handlar om Covid19.  Hemma, ja det är min semester.  Att känner mig säker där, mellan blommor, trädgård, Mike som alltid utvecklar nya idéer.

 Att märkte en tystnad på andra sidan i telefonen.  Jag frågade, är du fortfarande där?  Ja det är jag, jag är glad att vi båda pratade.  Jag trodde att jag är den enda som tänkar det.  Att skulle säga nej, generation X ha fortfarande medkänsla och ansvar för samhället som generation Z.

Det är den stora skillnaden.  Vi har lärt oss att livet inte alltid betyder sol.  Vi skrattar ändå, men vi tänker på de människor, som inte längre kan skratta med oss.  Vila i fred gammalt liv

Hålla sig frisk.  Hoppas ni får en mysig helg

The invisible ghost

Nope, this isn’t a new book title.  This is the new roadmap for our new life with Covid19.

 A friend asked me these days.  Are you annoyed when I start ours talk with corona virus.  I said why? The virus has become our invisible companion.  He is a spirit, he are always present.  He beats our new everyday life.  People who are experiencing a relaxation of the measures.  Think they can go back to normal everyday life.

 But this is wrong thinking, nothing will be normal anymore.  We did a reset, we start from zero.

 She asked me,  are you going on vacation this year? I said no.   I’ve non vacation plans. I don’t want to go to a party either.  I am not in the mood

I feel like I’m on the warfield, I see the victims.  My everyday life in medical area is all about Covid19.  At home, yes this this my vacation.  I feel safe there.  Between flowers, garden, Mike who always develops new ideas.

 I noticed a silence on the other side of the phone.  I asked, are you still there?  Yes I am, I’m glad that we both talked.  I thought I’m the only one who thinks so.  I’d say no, generation  X, think that way and still have compassion and responsibility for society like generation Z.

That’s the big difference.  We’ve learned that life does not always mean sun.  We still laugh, but we think of the people who can no longer laugh with us.  Rest in peace old life

 Stay healthy.  Hope you have a cozy weekend

Der unsichtbare Geist

Nein das ist kein neuer Buchtitel. Das ist der neue Fahrplan für unser neues Leben mit Covid19 .

Eine Freundin fragte mich diese Tage. Bist du genervt, wenn ich mit dem Themas Coronavirus beginnen. Ich sagte warum: Der Virus ist unser unsichtbarer Begleiter geworden. Er ist ein Geist der gegenwärtig ist. Er ust unser neuer Alltag. Menschen die gerade eine Lockerung der Maßnahmen erleben. Denken sie können in ein normalen Alltag zurück. 

Dies ist aber ein falsches denken, es wird nichts mehr Normal sein. Wir haben einen reset getan, wir beginnen bei Null. 

Auf die Frage, machst du Urlaub, sagte ich nein. Mir ist nicht nach Urlaub, mir ist nicht nach Party. Ich fühle mich wie auf dem Kriegsfeld, sehe die Opfer. Mein Alltag dreht sich in der Medizin nur um Covid19. Zuhause, ja das ist mein Urlaub. Da fühle ich mich sicher. Zwischen Blumen, Garten, Mike der immer neue Ideen entwickelt.

Ich bemerkte wie auf der andere Seite am Telefon ein Schweigen kam. Ich fragte, bist du noch da? Ja das bin ich, ich bin froh das wir beide geredet haben. Ich dachte ich bin die einzige, wo so denkt. Ich nein, Generation X wie wir,  haben noch Mitgefühl und Verantwortung zu Gesellschaft als Generation Z

Wir haben das Lachen nicht verlernt, wir denken aber an die Menschen die nicht mehr mit uns Lachen können. Ruhe in Frieden altes Leben

Bleibt gesund, habt ein gemütliches Wochenende.

Publicerat av

Liz

Jeg er grafisk designer, amatørfotograf og maler. Å leve med revmatoid artritt av den tyngste formen og jeg sitter i rullestol. For å godta det som skjer og la trollet i lyset, kan det være lurt å tro mer på deg selv .. 🧙 Følg meg, tusen takk 🧙 Helseblogg, Spilblogg

6 reaktioner till “Osynliga spöket”

  1. wahre, wahre Worte liebe Liz, ich gebe dir vollkommen recht. Die einen wollen zu viel, wir andere machen uns Gedanken. Klar man muss zurück ins Leben. Ist es aber so wichtig, dass wir in Urlaub können?

    Meine Gedanken dazu.
    https://liz-sma-blog.eu/2020/05/06/strenge-masnahmen-nur-fur-riskiogruppen/comment-page-1/#comment-4065

    https://liz-sma-blog.eu/2020/05/07/danemark-halt-weiter-grenzen-geschlossen/comment-page-1/#comment-4063

    Paß auf dich auf Liebes. Wünsche dir ein schönes Wochenende. Denke daran, es wird kälter!

  2. We have to learn to protect ourselves as long as there is no treatment or vaccination. If everyone contributes their part, we gain the upper hand.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *