#8: Att gör en tillbakablick

Idag gör vi en tillbakablick i augusti

Vår näckros blommade så vackert, det var en dröm. Vi fortsätter att njuta av sommaren


Wir tun einen Rückblick in den August

Unsere Seerose blühte so schön, es war ein Traum. Wir genießen weiterhin den Sommer

4 Comments