När tiden står still, när vi kramar varandra

Var och en av oss är en ängel med vingar
Vi kan flyga bara om vi kramar varandra

5 Comments