Att ha sköna Vattenaloe (Stratiotes aloides)

Vattenaloe (Stratiotes aloides) de är så sällsynta och under naturskydd, men de bor i vår damm. Under vintern sjunker vattenaloe till botten, de spetsiga bladen går tillbaka och den inre kärnan övervintrar.

Till våren vattenaloe att komma upp av dammen. Stratiotes aloides är också den naturliga soldaten för varje damm. Det rensar dammen av alger och ger den syre

Vi har etablerat dem i vår damm.

Jag älskar den här växter, hon är så smart och en riktig hjälte som skyddar naturen.

Von Liz

Painter, Wheelchair Photographer and Artblogger. I am a totally creative person. A day without creativity is a day without a smile ;) My other Blogs Gaming Blog Health Blog