Att lära mig om mina sjukdomar

Ibland saknar jag dagar när jag hade lite mer rörlighet
Att lära mig om mina sjukdomar som har format och skapat mig till den person jag är idag. Trots mitt bagage (sjukdom) är jag alltid positiv och min självkänsla är stor.

Von Liz

Painter, Wheelchair Photographer and Artblogger. I am a totally creative person. A day without creativity is a day without a smile ;) My other Blogs Gaming Blog Health Blog