Kategorier
Livet

Att öppna dörren för nya utmaningar

Inte alla nya väg är raka eller enkla att gå. Varje väg har hinder men också nya möjligheter, vi måste bara vara modiga att gå.


Nicht jeder neue Weg ist gradlinig oder einfach. Jeder Weg birgt Hindernisse aber auch neue Chancen wir müssen nur mutig sein diesen Weg zugehen.

Av Liz

Jeg er grafisk designer, amatørfotograf og maler. Å leve med revmatoid artritt av den tyngste formen og jeg sitter i rullestol. For å godta det som skjer og la trollet i lyset, kan det være lurt å tro mer på deg selv .. 🧙 Følg meg, tusen takk 🧙

Helseblogg,
Spelblogg,