Att låt din själ eld brinna

När du brinner för något och ingen förstår det, släck aldrig elden 🔥.
bränn ljusare, även om det bara är för dig. 🙂


Wenn du für etwas brennst und keiner versteht es, so lösche niemals das Feuer 🔥.
brenne heller, auch wenn es nur für dich ist. 🙂

1 Comment