Ett gammalt skepp

En ledsjukdom är som ett gammalt skepp. ?Håll alltid en titt på det och bry dig om dina leder. Var därför noga med kalcium i vitamin och drick ett glas mjölk varje dag. Vid någon tidpunkt i ålder ser du tillbaka – du kommer inte att se ut som detta skepp. Dina leder kommer att ha tillräckligt med bentäthet.


Eine Gelenkerkrankung ist wie ein altes Schiff. Halte immer Blick auf deine Knochen. Achte auf genügend Kalzium, Vitamine und trinke jeden Tag ein Glas Milch. Irgendwann in Alter schaust du zurück – du wirst dann nicht so aussehen wie dieses Schiff. Deine Knochen werden dann genügend Knochendichte haben.

Von Liz

Painter, Wheelchair Photographer and Artblogger. I am a totally creative person. A day without creativity is a day without a smile ;) My other Blogs Gaming Blog Health Blog