Jag inte se tillbaka

Saker du inte kan ändra, behöver inte uppmärksamhet och så se inte tillbaka


Dinge die du nie ändern kannst, benötigen keine Aufmerksamkeit. Daher beisse dich nicht an sie fest, vorallem Blicke nie zurück.

5 Comments