Att rengör styrhjulet av aktivrullstol och hur man gör!

och det här är viktigt att du gör det.  Ta bort damm och smuts,  hår från styrhjul.  När du inte gör det , lät rullstolen är svår att kontrollera och det finns risk för att hjulet är blockera.

Jag användes pincett, nagelsaxar. När allt är borttaget, ska du olja hjulmuttrar och hjulbultarna