Att leva på luft

Tillandsiasläktet är en växt som lever naturligt i Nord- och Sydamerika. Den lever med andra växter, men berövar inte dem av dess näringsämnen. Tillandsiasläktet har inga rötter, det behöver lite vatten.

Du behöver inte jorden, du kan sitta ner någonstans. Det sägs också att Tillandsiasläktet närmade sig från luften.

Skrevet av

Liz

Jeg er grafisk designer, amatørfotograf og maler. Å leve med revmatoid artritt av den tyngste formen og jeg sitter i rullestol. For å godta det som skjer og la trollet i lyset, kan det være lurt å tro mer på deg selv .. 🧙 Følg meg, tusen takk 🧙 Helseblogg, Spilblogg

3 kommentarer til «Att leva på luft»

 1. Zu Leben von der Luft

  Die Tillandsia ionantha
  ist eine Pflanze, die natürlich in Nord- und Südamerika beheimatet ist..Sie lebt mit anderen Pflanzen zusammen, beraubt sie jedoch nicht ihrer Nährstoffe. Die Tillandsia-Familie hat keine Wurzeln, sie braucht etwas Wasser, am besten besprüht er sie.
  Wenn sie durstig ist, zieht man dies wenn die Blätter nicht mehr saftig aussehen. Sie braucht daher keine Erde, Sie können sich irgendwo hingesetzt werden.
  Es wird auch gesagt, dass sich die Tillandsia-Familie aus der Luft sich nähert.

  Unter anderem wird die Tillandsia ionantha gerne als Beipflanz für die Orchideen genommen.

  #Tillandsia ionantha

Det er stengt for kommentarer.