Att få ett rikt fågelliv i trädgården

De är tidigt i år. Ett fågelbo byggt från vår kompost. Tre koltrast på vår stege. Självklart vill jag inte störa och fotografera just nu med teleobjektiv. Att ha en längre brännvidd än ett normalobjektiv

Und ich bekomme Leben in den Garten. Eine Amsel hat drei Nester gebaut für ihre Kinder. Gut das erste Nest war wohl ein Test, gefolgt von zwei anderen Nester die immer schöner wurden

#rede #fågelbo #tamron #Vogelleben #Amsel #Nest

Publicerat av

Liz

Jeg er grafisk designer, amatørfotograf og maler. Å leve med revmatoid artritt av den tyngste formen og jeg sitter i rullestol. For å godta det som skjer og la trollet i lyset, kan det være lurt å tro mer på deg selv .. 🧙 Følg meg, tusen takk 🧙 Helseblogg, Spilblogg