Att fira jul – Stilla natt

Stilla natt, heliga natt
Allt är frid stjärnan blid
Skiner på barnet I stallets strå
Och de vakande fromma två
Kristus till jorden är kommen
Oss är en frälsare född
Stora stund, heliga stund
Änglars här slår sin rund
Kring de vaktande herdars hjord
Rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till jorden är kommen
Eder är frälsaren född Stilla natt, heliga natt
Mörkret flyr, dagen gryr
Räddningstimman för världen slår
Nu begynner vårt jubelår
Kristus till jorden är kommen
Oss är en frälsare född
Oss är en frälsare född
(Låt av Carola Häggkvist)

(Låtskrivare: Franz Xaver Gruber)

Von Liz

Painter, Wheelchair Photographer and Artblogger. I am a totally creative person. A day without creativity is a day without a smile ;) My other Blogs Gaming Blog Health Blog