Att ha en fin livdikt

En dikt som är så sann «Det man sår, får man skörda»
I det verkliga livet, när du är tillsammans med andra människor.
Visa respekt för andra människor också för sjuka människor och trädgårdslivet
Glöm inte att du bara är en besökare på den här jorden, de är inte dina