Att möt bålgetingen

Jag har äran i år och bodde tillsammans med bålgetingar. Jag måste erkänna att de är ofarliga och inte lika aggressiva som getingar

Wir leben Seite an Seite so friedlich den ganzen Sommer zusammen. Hier ein Bild von unseren Hornissen die einen Baum erobert haben