Kategorier
The Sims 2

Where can I add custom content for Castaways Stories

You can add your own downloads, but everything doesn’t work

The following downloads work, even if they come fromThe Sims 2 Basic game

  • Clothes
  • Genetics
  • Objects like a bed and table

What are not working

  1. Different regions and neighborhoods
  2. The Sims Castaway Stories has its own regions

Navigate to following depiction

Navigate to the following path
Library/Containers/TheSims/com.AspryTheSimsCastawayStories/Data/Library/Application/Support/ElectronicArts/TheSimsCastawayStories/Downloads

Av Liz

Jeg er grafiker designer, amatørfotograf og maler. Å leve med revmatoid artritt av den tyngste formen og jeg sitter i rullestol. For å godta det som skjer og la trollet i lyset, bør du kanskje tro mer på deg selv. 🧙

Følg meg, tusen takk

Helsoblogg
Spelblogg
Instagram