Det är livet och det är drömmar

och jag slutade aldrig att drömma och gjorde mina drömmar sanna!
Det var svårt för mig då och.
Jag är stolt över vad jag uppnådde i livet.
Så var alltid ett steg framåt och följ dina drömmar.


Das ist das Leben und seine Träume

und ich hörte nie auf zu träumen und machte meine Träume wahr!
Es war damals schwer für mich, sowie heute.
Ich bin stolz auf das, was ich im Leben erreicht habe.
Sei also immer einen Schritt voraus und folge deinen Träumen.