Vad händer i dag

Käre vänner. Jag har en hel stressig dag framför. Jag måste uppdatera ett CMS-systemet. Jag har lagt av det i flera dagar, eftersom det är mycket tidskrävande. Jag måste göra det idag. Därför korta hälsningar till dig på en kallt- solig , men stormig vinterdag TILL DIG